Kompletní řešení

pro bezobslužné čerpací stanice

Co jsou bezobslužné čerpací stanice

Bezobslužné čerpací stanice mohou být technicky realizovány různými způsoby dle požadavku investora na způsob provozu a zatížení. Na bezobslužný provoz lze samozřejmě přizpůsobit i stávající čerpací stanice případně je možné čerpací stanice provozovat v kombinovaném provozu - bezobslužná nebo s obsluhou.

Snížení nákladů

Snížení provozních nákladů stanice včetně nákladů na zaměstnance; 100% kontrola nad pohybem PHM.

Časová dostupnost

Zpřístupnění čerpací stanice zákazníkům v režimu 24/7 (NON-STOP) a rychlost odbavení zákazníků.

Možnosti plateb

Využití rozličných platebních metod dle zvoleného řešení, 100% odstranění rizika újezdů.

...a to vše vede k vyššímu zisku!

Dodavatel řešení

Dodavatelem čerpacích stanic je firma UNIDATAZ s.r.o., která je profesionálem v oboru a specializuje se na individuální požadavky provozovatelů veřejných i vnitropodnikových čerpacích stanic. Dodává elektronická počítadla pro samoobslužný výdej PHM, s kartovým automatem.

Společnost vyrábí vlastní Kartové terminály v různých modifikacích s akceptací libovolných identifikačních prvků, běžných bankovních karet, fleetových karet, a také slevových a věrnostních karet.

Pro správu čerpacích stanic UNIDATAZ s.r.o. dodává ucelený řídící a pokladní systém UniPOS®, dále systémy pro centrálním řízením čerpacích a plnicích stanic UniCENTRUM s přístupem přes webové rozhraní nebo dohledový systém UniGUARD24®.

Používaná technologie

Nezbytná technologie pro provoz bezobslužných čerpacích stanic

Výdejní stojany

Jsou využity výdejní stojany tuzemských výrobců s kvalitní a osvědčenou hydraulikou a elektronikou. Dle provedení a požadavků provozovatele jsou instalovány výdejní stojany jednohadicové, dvojhadicové nebo multiproduktní.

Samoobslužné platební terminály UNIDATAZ

Kartové terminály pro lokální kartové systémy mohou být integrované do výdejních stojanů. Nebo samostatné v nástěnném či sloupovém provedení.

Hladinoměry

Velmi kvalitní měřicí sondy USTD pracující na magnetostrikčním principu. Měření výšky produktu, výšky případných kalů a teploty. Přenos měřených údajů do lokálních či centrálních systémů čerpacích stanic.

Řídicí a informační systémy UNIDATAZ

Modulární řídicí, informační a pokladní systém UniPOS® je navržen pro bezobslužné čerpací stanice i čerpací stanice s obsluhou. Řídicí systém může být provozován lokálně nebo s propojením na centrální řídicí systém UniCentrum pro komplexní správu sítě čerpacích.

Zpracovávaná dokumentace, zajišťovaná povolení

Zpracování provozní dokumentace: Provozní řád dle ČSN 75 3415, Plán opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb, Požární řád dle zákona č. 133/1985 Sb.
Projekční a inženýrská činnost: zpracování projektové dokumentace, posudků, souhlasů, stavebního povolení.

Další nezbytné náležitosti pro provoz

Skladovací nádrže, přestřešení, úkapová jímka, datové přenosy a další. Všechny informace najdete na webu dodavatele UNIDATAZ s.r.o..

Portfolio

Ukázka vybraných instalací čerpacích stanic PHM

Kontakt

Adresa:

Průmyslová 3601/7
CZ  669 02 Znojmo