Unidataz s.r.o.
Kontejnerová čerpací stanice

Používaná technologie

V této sekci naleznete podrobný souhrn potřebných použitých technologiií jako jsou nádrže, přestřešení, úkapové jímky, výdejní stojany, řídící systémy, datové přenosy a projekční a inženýrskou činnost, která je nezbytná pro zřízení a provoz čerpací stanice.

Skladovací nádrže:

Skladovací nadzemní nádrže o objemu 3500 až 50000 litrů, vyráběné v souladu s požadavky ČSN 650201, 650202 753415. Nádrže jsou certifikované FTZÚ Ostrava-Radvanice. Nádrž je dvouplášťová (ČSN 753415 čl.3.3.) netlaková (neodpovídají ČSN 690012 - tlakové nádoby) obdélníkového půdorysu (do objemu 22000 litrů). Nádrž je svařena z ocelového plechu o síle 5 mm jako vnitřní plášť a o síle 3 mm jako vnější plášť, jakosti 11 373.1.
U objemu nad 22000 litrů je využita válcová nádoba s klenutými dny. Nádrž je svařena z ocelového plechu o síle 8 mm jako vnitřní plášť a o síle 6 mm jako vnější plášť, jakosti 11 373.1.
Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl. 3.24 a 7.2.6. Po obvodu a ani ve dně nádrže nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz ČSN 650201 čl. 5.10). Indikace těsnosti meziplášťového prostoru. Těsnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce. Dno nádrže je rovněž zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Vnitřní i vnější plášť jsou z ocelového plechu. Jednoplášťové víko nádrže z ocelového plechu tl. 3 mm je křížově vyztuženo. Na víku nádrže určené pro skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti jsou umístěnynezbytné armatury a příslušenství:
- odkalovací, plnící, měřicí a odvzdušňovací armatura
- měření hladiny v nádrži
- signalizace maximální hladiny v nádrži

Povrchová úprava nádrže:
- vnitřní prostor  konzervační prostředek KONKOR
- meziplášťový prostor konzervační prostředek KONKOR
- vnější povrch 1 x epoxidová základní barva, 1 x polyuretanový email
Konstrukce nádrže, použité materiály a povrchová úprava dovolují stanovit životnost nádrže na 20 let. Životnost nádrže lze prodloužit po provedení zkoušek na těsnost dle bodu našich TP. Pro použití nádrží po lhůtě životnosti je nutné řídit se čl . 9.13.ČSN 753415, článkem 15 našich TP a ČSN 650201, příloha E.
Barevné řešení dle zákazníka.

Přestřešení:

Dle technického řešení je využité přestřešení integrované do konstrukce skladovací nádrže (rozměry od 1500x1500 mm do 3600 x 3000 mm), případně přestřešení stojící na samostatných sloupech (rozměry od 6000 x 6000 mm do 18000 x 6000 mm).
Čistá podjezdová výška přestřešení je 4200 mm.
Přestřešení je možné dodat s atikou, barevné řešení dle zákazníka.

Úkapová jímka:

Úkapovou jímku je možné řešit dvě způsoby:
1. Integrovaná bezodtoková úkapová jímka o objemu 10% skladovací nádrže s odvětráním a plamenojistkou, signalizací naplněnosti nádrž a přístupovým otvorem pro připojení čerpadla na vysátí obsahu v případě naplněnosti. Úkapová jímka je součástí skladovací nádrže a je umístěna ve spodní části.
2. Samostatná úkapová jímka o objemu 6000 litrů, dvouplášťová s kompletním vystrojením pro I. třídu hořlavosti. Úkapová jínka je vybavena indikací mezipláště, signalizací naplnění, odvětráním s plamenojistkou a nezbytnými armaturami. Jímka je izolována sklobitem.

Zpracovávaná dokumentace, zajišťovaná povolení:

Zpracování provozní dokumentace:
- Provozní řád dle ČSN 75 3415
- Plán opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb
- Požární řád dle zákona č. 133/1985 Sb

Projekční a inženýrská činnost:
- zpracování projektové dokumentace
- zpracování odborného posudku autorizovanou osobou
- zpracování odborného posudku vlivu stavby na ŽP autorizovanou osobou
- Vyřízení vodoprávního souhlasu
- Vydání stavebního povolení

Výdejní stojany:

Jsou využity výdejní stojany tuzemských výrobců s kvalitní a osvědčenou hydraulikou a elektronikou.
Dle provedení a požadavků provozovatele jsou instalovány výdejní stojany jednohadicové, dvojhadicové nebo multiproduktní (jednostranné nebo oboustranné).
Výdejní stojany mohou být vybaveny integrovanými bezobslužnými platebními systémy s akceptací lokálních a bankovních karet včetně integrovaných tiskáren dokladů o výdeji a daňových dokladů.
Výdejní stojany mohou být vybaveny systémem teplotní kompenzace výdeje na 15 °C.
Výdejní stojany jsou metrologicky certifikované a je zabezpečen záruční i pozáruční servis.

Samoobslužné platební terminály UNIDATAZ:

Kartové terminály pro lokální kartové systémy:
- integrované (počítadla CDC) do výdejních stojanů tuzemských výrobců, možnost doplnění o integrovanou tiskárnu dokladů, možnost doplnění metrologicky certifikovaného systému teplotní kompenzace výdej na 15 °C
- samostatné (terminál UNICARD®) v nástěnném nebo sloupovém provedení, možnost připojení rozličných typů výdejních stojanů, možnost doplnění o integrovanou tiskárnu dokladů

Samoobslužné platební terminály UNICARD® II/III:
- integrované do multiproduktních výdejních stojanů tuzemských výrobců nebo v samostatném sloupovém provedení
- robusní konstrukce, průmyslový počítač, OS Linux®
- antivandalní dotyková obrazovka, vysoká svítivost, vysoká schopnost čtení za slunečního svitu
- čtečka RF bezkontaktních lokálních karet
- čtečka bankovních karet (bezkontaktních, čipových i s magnetickým proužkem), bezpečnostní PIN PAD
- možnost akceptace karet CCS případně dalších fleetových karet
- integrovaná tiskárna daňových dokladů a dokladů o výdeji
- možnost doplnění dalších přídavných zařízení
- možnost přehrávání reklamních obrázků a videí v době nečinnosti terminálu
- možnost akceptace hotovosti s uchováním bankovek v trezoru

Hladinoměry:

Velmi kvalitní měřicí sondy USTD pracující na magnetostrikčním principu. Měření výšky produktu, výšky případných kalů a teploty. Přepočet výšky na objem produktu při aktuální teplotě a na objem produktu při 15 °C. Zobrazení měřených hodnot na zobrazovací jednotce (zpravidla v blízkosti čerpacích stanice), přenos měřených údajů do lokálních či centrálních systémů čerpacích stanic.

Datové přenosy:

Způsob přenosu dat mezi výdejními stojany, samoobslužnými platebními systémy, hladinoměry a řídicími systémy je závislý na struktuře řídicí technologie čerpací stanice a použitém řídícím systému.
Je možné využít pevné komunikační linky, LAN, optokabely, radiokomunikaci, GPRS modemy, optokomunikaci, BLUE TOOTH apod.

Řídicí a informační systémy UNIDATAZ:

Modulární řídicí, informační a pokladní systém UniPOS® je navržen pro bezobslužné čerpací stanice i čerpací stanice s obsluhou. Struktura je volena dle požadavků na provoz čerpací stanice. Řídicí systém může být provozován lokálně (pro jednu čerpací stanici) nebo s propojením na centrální řídicí systém UniCentrum pro komplexní správu sítě čerpacích.

Hlavní funkčnosti programu UniPOS®:

UniPOS® Start:
UniPOS® Start slouží ke kompletní správě zákazníků, lokálních karet a karet vozidel a jako náhrada starších řídících systémů firmy UNIDATAZ s.r.o. - WinTANK, WinMISS, XTR-400 + WinMISS klient.
 • kompletní správa zákazníků, lokálních karet a karet vozidel
 • možnost zadání doplňkových údajů pro osobní i vozidlové identifikátory
 • základní prodejní cena
 • možnost zadání doplňkových údajů pro produkty (PHL)
 • definice DPH a SD
 • možnost zavedení opravných a přetočových identifikátorů
 • možnost zadání až 4 doplňkových údajů (transakčních kódů) před zahájením čerpaní (stav KM, motohodiny atd.)
 • poskytuje údaje o provedených odběrech PHL
 • základní sada výstupních sestav
 • je možné generovat exportní přenosové dávky pro zpracování dat v nadřízených firemních systémech (SAP atd.)
 • export dat pro FÚ
 • denní sestavy registrů výdejních pistolí
 • export a import identifikátorů mezi dvěma stanicemi
 • přístup do programu je chráněn kódy uživatelů a přístupovými hesly. Jednotlivým uživatelům jsou přiřazeny určitá práva, takže každý uživatel smí vykonávat pouze povolené činnosti
 • ruční a automatické zálohování dat
 • instalace SW na více pracovních stanicích, síťová verze
 • definice tvaru a obsahu dokladů o výdeji
 • připojení bezobslužných platebních terminálů (akceptace lokálních karet)
 • možnost využití předvoleb
 • možnost definice zobrazovaných údajů na displeji kartového terminálu výdejního stojanu pro každého zákazníka (vše/jen litry/žádný údaj)
 • připojení hladinoměrů
 • V případě povolení přístupu k námi dodané technologii přes LAN (internet) může být provozovateli poskytnuta vzdálená podpora našeho servisního oddělení
 • diagnostika systému
UniPOS® Profi:
UniPOS® Profi oproti verzi Start obsahuje:
 • vedení a historie cen, slevový systém, slevy, přirážky
 • prodej za hotové na speciální identifikátor s tiskem daňového dokladu
 • kompletní vedení skladu metodou FI-FO
 • denní sestavy stavů PHM ve skladovacích nádržích
 • výpočet průměrných spotřeb vozidel
 • kredity (litry/Kč)
 • limity (litry/Kč)
 • speciální zákazy (dle produktů)
 • je možný prodej fakturovaným zákazníkům v různých prodejních cenách, prodej pro vlastní spotřebu
 • pro uživatele je připravena celá řada výstupních sestav (které je možné zobrazit a tisknout) a podklady pro fakturaci
 • připojení bezobložných platebních terminálů (akceptace lokálních i bankovních karet)
UniPOS® Profi PLUS:
UniPOS® Profi PLUS oproti verzi Profi obsahuje:
 • funkce verze PROFI
 • prodej PHM na pokladně, pokladní funkce
 • periférie pokladního místa

Hlavní funkčnosti programu UniCentrum:

Komplexní program pro správu a rízení cerpacích stanic vcetne ovládání systému pres WWW rozhraní.
Program UniCentrum slouží pro centrální správu síte cerpacích stanic. Umožnuje centrální evidenci údaju o jednotlivých cerpacích stanicích, sber, zpracování a distribuci dat. Rízení je provádeno z centra, aplikace komunikuje s cerpacími stanicemi pres Internet. Systém je ovládán pres WWW rozhraní.
Hlavní výhody:
 • ON-LINE rízení cerpacích stanic, data o transakcích jsou k dispozici okamžite
 • zmeny v databázi identifikátoru se projeví okamžite v celé síti
 • definice prodejních cen k požadovanému datu
 • automaticky generované emailové zprávy o mimorádných a varovných stavech
 • historie stavu PHL a registru stojanu je zaznamenávána v databázi
Základní vlastnosti:
 • modul akustické signalizace poruchových a limitních stavu
 • synchronizace identifikačních čipů, zákazníků, osob, vozidel
 • vedení databáze čerpacích stanic s údaji o materiálech, nádržích a stojanech
 • automatické přenosy dat v nastavených časech,
 • povolení a blokování výdeje
 • definice cen, různé cenové skupiny
 • vedení stavů PHL, příjmy a ruční výdeje
 • sběr dat z čerpacích stanic, výdeje PHL, měřené hladiny (ON-LINE)
 • výstupní sestavy
 • kredity a limity odběru PHL v Kč
 • přístup a přístupné funkce chráněny přihlašovací procedurou
 • přístup přes WWW rozhraní možný z libovolného místa na světě, neomezený počet uživatelů
 • exporty (předpokládáme propojení systému do IS zákazníka)
 • automaticky generované sestavy ve formátu PDF
 • v případě provozování centra společností UNIDATAZ s.r.o. je garantováno zálohování a bezpečnost dat
bezobsužná čerpací stanice
bezobsužná čerpací stanice
bezobsužná čerpací stanice
bezobsužná čerpací stanice

NOVINKY

Kontejnerové bezobslužné stanice více >>

KONTAKT

UNIDATAZ s.r.o.
Průmyslová 3601/7
669 02 Znojmo, Česká republika
tel.: +420 515 225 257
info@unidataz.cz

POSLÁNÍ MAILU

Pokud nám budete chtít poslat dotaz, poptávku či něco jiného využijte náš formulář

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies